Sigiliu & ceară - Ascens Filigran SRL

Sigiliul are funcţiile de garantare a secretului şi/sau de asigurare a autenticităţii actului. Prin însemnele ce le poartă (emblemă, text) este un mijloc de identificare a emitentului în timp şi spaţiu, atât ca persoană, cât şi ca instituţie. Sigiliul prezintă simbolic autoritatea posesorului şi locul său în ierarhia socială dar şi importanţa actului sau documentului pe care este aplicat. Introducerea, folosirea şi răspândirea sigiliului au izvorât din necesitatea autentificării actelor, deci a fost folosit în prima etapă ca o dovadă de autenticitate şi integritate. Sigiliile au un caracter de oficialitate, de garanţie care le dă o valoare excepţională ca izvoare pentru cunoaşterea trecutului. Sigiliile prezintă garanţii suficiente prin însuşi faptul că menirea lor este tocmai să certifice autenticitatea unui act. Sigiliul poate fi sub formă de inel sau poate avea mâner de lemn.

Sugestii de utilizare:

  • securizarea documentelor: contracte, formulare cu regim special
  • securizarea certificatelor şi acţiunilor
  • securizarea actelor notariale (pentru birourile notariale)
  • securizarea traducerilor
  • securizarea voucherelor şi foilor de parcurs